transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Till folkrättens försvar? – Inlägg i den av Said Mahmoudi väckta debatten

Författare och institution:
Claes Martinson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk Tidskrift, 2009-10 ( 1 ) s. 185-187
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Allmän rättslära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
Nyckelord:
folkrätt, rättsvetenskap, folkrättsforskning, normbildning, Lundstedt
Postens nummer:
104427
Posten skapad:
2009-12-19 17:19
Posten ändrad:
2009-12-19 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007