transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Realigning Criminal Policy. Offender and Victim in the Swedish Party System Over Time

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen); Göran Duus-Otterström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International Review of Sociology, 39 s. 273-296
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
104357
Posten skapad:
2009-12-18 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007