transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Bullshit

Författare och institution:
Göran Duus-Otterström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Tidskrift för politisk filosofi, ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
104347
Posten skapad:
2009-12-18 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007