transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vulnerable Daughters in Times of Change: A Set-Theoretic Analysis of the ‘Missing Girls’ Problem in India

Författare och institution:
Mattias Larsen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
COMPASSS Working Paper, 2009-55
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
104279
Posten skapad:
2009-12-18 13:12
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007