transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kusthedar, sältor och ängar, natur och människor i en kustbygd

Författare och institution:
Svante Hultengren (-); Håkan Pleijel (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap)
ISBN:
91-85221-02-3
Antal sidor:
88
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Naturcentrum AB
Förlagsort:
Stenungsund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
kust, kulturlandskap, ekologi, biologisk mångfald
Postens nummer:
104246
Posten skapad:
2009-12-18 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007