transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frequency-dependent inversion of net striatal output by endocannabinoid-dependent plasticity at different synaptic inputs.

Författare och institution:
Louise Adermark (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); David M Lovinger (-)
Publicerad i:
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29 ( 5 ) s. 1375-80
ISSN:
1529-2401
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Understanding how striatal neurons integrate glutamatergic and GABAergic inputs is essential for understanding the control of movement and the formation of striatal-based memories. Here we show that GABAergic synapses on striatal medium spiny neurons (MSNs) are more sensitive than glutamatergic synapses on the same cells to endocannabinoid (eCB) signaling, and that protocols that induce short-lasting cannabinoid 1 receptor (CB(1)R)-dependent depression at glutamatergic synapses are sufficient to induce long-term depression (LTD) at GABAergic synapses. We also show that the frequency and duration of glutamatergic input are strong determinants of the net effect of eCB signaling, and key factors in determining if LTD has a net disinhibitory or inhibitory action in striatum. Plastic changes in net output from striatal MSNs are thus a complex function of disinhibitory and inhibitory LTD combined with other forms of synaptic plasticity such as long-term potentiation at excitatory synapses.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurofysiologi
Nyckelord:
Animals, Corpus Striatum, physiology, Endocannabinoids, physiology, Long-Term Synaptic Depression, physiology, Nerve Net, physiology, Neuronal Plasticity, physiology, Rats, Receptor, Cannabinoid, CB1, physiology, Synapses, physiology, Synaptic Potentials, physiology
Postens nummer:
104238
Posten skapad:
2009-12-18 10:06
Posten ändrad:
2009-12-18 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007