transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inocybe and the use of nuclear ribosomal its-sequences in public databases as an information source

Författare och institution:
Martin Ryberg (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-05-16
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
104141
Posten skapad:
2009-12-17 17:27
Posten ändrad:
2009-12-17 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007