transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Closing words!

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Peter Dobers (-); Mikael Jonasson (-)
Publicerad i:
Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M. (eds.) (2009) Guiding & guided tours, s. 221-223
ISBN:
978-91-7246-285-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
104121
Posten skapad:
2009-12-17 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007