transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Poverty and its Persistence: A comparison of natives and immigrants in Sweden

Författare och institution:
Roger Wahlberg (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Jörgen Hansen (-)
Publicerad i:
Review of Economics of the Household, 7 ( 2 ) s. 105-132
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
104084
Posten skapad:
2009-12-17 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007