transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The peri-implant hard and soft tissues at different implant systems. A comparative study in the dog

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Tord Berglundh (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Jan Wennström (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Jan Lindhe (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research, 7 ( 3 ) s. 212-219
ISSN:
0905-7161
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104076
Posten skapad:
2009-12-17 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007