transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Universal abelian covers of superisolated singularities

Författare och institution:
Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Nachrichten, 282 ( 8 ) s. 1195-1215
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We give explicit examples of Gorenstein surface singularities with integral homology sphere link, which are not complete intersections. Their existence was shown by Luengo-Velasco, Melle-Hernández and Némethi, thereby providing counterexamples to the universal abelian covering conjecture of Neumann and Wahl (© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
104063
Posten skapad:
2009-12-17 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007