transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The mucosal attachment at different abutments. An experimental study in dogs.

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Tord Berglundh (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); P. O. Glantz (-); Jan Lindhe (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi)
Publicerad i:
Journal of Clinical Periodontology, 25 ( 9 ) s. 721-727
ISSN:
0303-6979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104052
Posten skapad:
2009-12-17 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007