transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peri-implant tissues at submerged and non-submerged titanium implants

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Tord Berglundh (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Ik-Sang Moon (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Jan Lindhe (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi)
Publicerad i:
Journal of Clinical Periodontology, 26 ( 9 ) s. 600-607
ISSN:
0303-6979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104046
Posten skapad:
2009-12-17 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007