transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone and Soft Tissue Integration to Titanium Implants with Different Surface Topography: An Experimental Study in the Dog

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Nicola Zitzmann (Odontologiska institutionen); Tord Berglundh (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Ann Wennerberg (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap & Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Jan Lindhe (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi)
Publicerad i:
The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 16 ( 3 ) s. 323-332
ISSN:
0882-2786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104040
Posten skapad:
2009-12-17 11:44
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007