transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ingen trodde på Persson!

Författare och institution:
Johan Martinsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
i Holmberg, S. och Weibull, L. (red.) Land, Du välsignade? SOM-rapport nr 26. SOM-institutet., s. 163-170
ISBN:
91-973670-6-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
arbetslöshet
Postens nummer:
104035
Posten skapad:
2009-12-17 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007