transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of different implant surfaces and designs on marginal bone-level alterations: a review

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research, 20 ( Suppl. 4 ) s. 207-215
ISSN:
0905-7161
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104015
Posten skapad:
2009-12-17 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007