transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early healing of implants placed into fresh extraction sockets: an experimental study in the beagle dog. III: soft tissue findings

Författare och institution:
Fabio Vignoletti (-); Massimo de Sanctis (-); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi); Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Mariano Sanz (-)
Publicerad i:
Journal of Clinical Periodontology, 36 ( 12 ) s. 1059-1066
ISSN:
0303-6979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
104004
Posten skapad:
2009-12-17 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007