transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A taxonomic survey of the Peniophoraceae

Författare och institution:
Mathias Andreasen (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Nils Hallenberg (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Synopsis Fungorum, 26 s. 56-119
ISSN:
0802-8966
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Taxonomy, Basidiomycota, Peniophora
Postens nummer:
103979
Posten skapad:
2009-12-17 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007