transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hierarchical and reticulate evolution in plants, with examples from Sileneae.

Författare och institution:
Bengt Oxelman (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Taeckholmia , 28 s. 115-126
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
103957
Posten skapad:
2009-12-16 17:59
Posten ändrad:
2009-12-16 18:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007