transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

tStructural and functional characteristics of cyanobacterial and choroplastic Clp proteins

Författare och institution:
Tara M Stanne (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
ISBN:
978-91-85529-09-4
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-05-11
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
Föreläsningssalen, Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Arabidopsis, chloroplast, Clp protease, cyanobacteria, Hsp100, molecular chaperones
Postens nummer:
103928
Posten skapad:
2009-12-16 16:31
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007