transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tundra landscape ecology. Diversity across scales

Författare och institution:
Karin Lindblad (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
ISBN:
91-85529-05-2
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-01-26
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Föreläsningssalen Inst. för växt- och miljövetenskaper
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
species diversity, landscape, scale, plant community, environmental change, biomass, flowering phenology
Postens nummer:
103926
Posten skapad:
2009-12-16 16:21
Posten ändrad:
2012-05-07 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007