transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mänskliga möten över gränser - Vård och social omsorg i det mångkulturella samhället

Redaktör(er):
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Per Johnsson (-)
ISBN:
978147084678
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
LIBER
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I dag bor det i Sverige ca 1,4 miljoner människor som kommit hit från andra länder. De har alla olika bakgrund, kultur och historia. Många av dessa personer uppsöker medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Men både hos vårdgivare och t ex inom det svenska utbildningssystemet finns fortfarande kunskapsbrister om hur man på bästa sätt kan hjälpa och stödja personer med annan bakgrund än den traditionellt svenska. Mänskliga möten över gränser - Vård och social omsorg i det mångkulturella samhället försöker fylla några av dessa luckor. Boken erbjuder både teoretiska kunskaper och praktiska råd om hur vi kan möta dessa människor, över såväl kulturella som sociala och erfarenhetsmässiga gränser. Den skildrar många av de viktiga men ibland svåra frågor som kan uppstå när människor från andra kulturer, med andra erfarenheter och referensramar, möter det svenska samhället i allmänhet och vård och omsorg i synnerhet. Boken tar bland annat upp: - barn och vuxna i asylprocessen - posttraumatiska störningar hos flyktingar - smärtans psykologi och fysiologi - hedersrelaterat familjevåld - synen på sjukdomars orsak i olika kulturer - den svenska primärvårdens möte med invandrare - människans kognitiva förmågor i ett mångkulturellt samhälle, inklusive deras diagnos - psykoterapi och rådgivning till flyktingar - anpassning i ett mångkulturellt samhälle, främst i mötet mellan inflyttade och vården.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Kulturmöten, Invandrare, vård och omsorg, psykologi, det mångkulturella samhället
Postens nummer:
103908
Posten skapad:
2009-12-16 15:30
Posten ändrad:
2009-12-16 17:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007