transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Combinations in Kutchubaea (Gardenieae–Rubiaceae)

Författare och institution:
Claes Persson (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Revista de Biologia Neotropical, 2 ( 2 ) s. 65–74
ISSN:
1807-9652
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Kutchubaea Ibetralia Alibertia Duroia Rubiaceae
Postens nummer:
103893
Posten skapad:
2009-12-16 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007