transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stachyarrhena - Rubiaceae

Författare och institution:
Julian A. Steyermark (-); Claes Persson (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Flora of the Venezuelan Guayana 8 Poaceae-Rubiaceae, s. 837–839
ISBN:
1930723369
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Missouri Botanical Garden Press
Förlagsort:
St. Louis
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Stachyarrhena Rubiaceae
Postens nummer:
103888
Posten skapad:
2009-12-16 14:42
Posten ändrad:
2009-12-16 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007