transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Atmospheric Change and Potato. The Impact of tropospheric ozone and elevated carbon dioxide on tuber yield and quality

Författare och institution:
Kristin Piikki (Botaniska institutionen)
ISBN:
91-88896-56-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-01-13
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Föreläsningssalen Botaniska institutionen
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Bintje, carbohydrate, carbon dioxide, citric acid, cultivar, fructose, glucose, Kardal, macronutrient, malic acid, mineral, open-top chamber, OTC, ozone, potato, Solanum tuberosum, starch, variety, yield
Postens nummer:
103860
Posten skapad:
2009-12-16 12:58
Posten ändrad:
2010-01-28 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007