transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialdemokratins ideologiska vilsenhet

Författare och institution:
Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Politisk styrning och folkstyre i vår tid Hur skapar vi hållbara styrmodeller för att hantera finans- och klimatkriserna?, s. 1-11
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Svensk socialdemokrati, Ideologi
Postens nummer:
103852
Posten skapad:
2009-12-16 11:40
Posten ändrad:
2010-02-15 21:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007