transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gameplay Design Patterns for Game Dialogues

Författare och institution:
Jenny Brusk (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Staffan Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (GU))
Publicerad i:
DiGRA 2009: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
Postens nummer:
103836
Posten skapad:
2009-12-16 11:06
Posten ändrad:
2009-12-22 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007