transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talet om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd.

Författare och institution:
Ingela Andreasson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Specialpedagogisk forskning - en mångfacetterad utmaning, s. 35-59
ISBN:
978-91-44-05214-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Genus, elever i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram.
Postens nummer:
103783
Posten skapad:
2009-12-15 20:57
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007