transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parabolic finite volume element equations in nonconvex polygonal domains

Författare och institution:
P Chatzipantelidis (-); R. D. Lazarov (-); Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Numer. Methods Partial Differential Equations, 25 ( 3 ) s. 507-525
ISSN:
0749-159X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
103780
Posten skapad:
2009-12-15 20:18
Posten ändrad:
2010-02-15 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007