transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtidens historia. Ämnesdidaktiska utmaningar för en ny historieundervisning

Författare och institution:
Magnus Hermansson Adler (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Antal sidor:
192
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
103683
Posten skapad:
2009-12-15 12:41
Posten ändrad:
2011-12-22 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007