transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Opiatmissbrukare i läkemedelsassisterad underhållsbehandling. En rapport om 369-projektet, samverkansprojekt mellan beroendesjukvård och socialtjänst i Göteborg.

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
86
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Göteborgs Stad Grafiska Grupen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
opiatmissbruk, heroinmissbruk, substitutionsbehandling, metadon, subutex
Postens nummer:
103660
Posten skapad:
2009-12-15 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007