transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arkeologi - Byggnadsvård - Naturvård. I: Göteborgs Stadsmuseum. Verksamhetberättelse för år 2002.

Författare och institution:
Lars Arvidsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs Stadsmuseum, Elanders Graphic Systems
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
103641
Posten skapad:
2009-12-15 11:42
Posten ändrad:
2009-12-15 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007