transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärarutbildning som mötesplats för förändring och delaktighet (Teacher Education as a meeting point in change and participation).

Författare och institution:
Elisabeth Hesslefors-Arktoft (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Paper presented at Lärarutbildningskonferensen at University of Åbo, Finland(Teacher Education Congress) ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
103631
Posten skapad:
2009-12-15 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007