transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deliberate Communication Between University and School through Action Research In Pedagogy, Education and Praxis

Författare och institution:
Elisabeth Hesslefors-Arktoft (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Nurturing Praxis - Action Research in Partnerships Between School and University Sense Publisher Rotterdam, 3
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
103626
Posten skapad:
2009-12-15 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007