transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är en bra lärare och kan man bli en bra lärare? (What is a good teacher and how to become a good teacher)

Författare och institution:
Elisabeth Hesslefors-Arktoft (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
I Tibelius-Claesson (ed) Skolan i centrum, Studentlitteratur Lund,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
103617
Posten skapad:
2009-12-15 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007