transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expression of the aquaporin AQY2 gene and morphological adaptations are negatively regulated through the osmoregulatory HOG pathway.

Författare och institution:
Kentaro Furukawa (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi); Frédéric Sidoux-Walter (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi); Stefan Hohmann (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi)
Publicerad i:
Yeast, July 2009, Volume 26, Supplement 1.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
Postens nummer:
103521
Posten skapad:
2009-12-14 14:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007