transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in the structure and variances in grades at individual and school levels over time

Författare och institution:
Christina Cliffordson (-); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Vienna, Austria, September, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
103456
Posten skapad:
2009-12-14 10:53
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007