transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bättre vård och omsorg för multisjuka äldre kräver samverkan och ansvarig vårdgivare.

Författare och institution:
Katarina Wilhelmson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete); Kajsa Eklund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); Helena Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106/2009 ( 48 ) s. 3273-3274
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
vårdkedja, multisjuka äldre
Postens nummer:
103379
Posten skapad:
2009-12-11 15:19
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007