transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lavar

Författare och institution:
U ARUP (-); Lars Arvidsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård); J HERMANSSON (-); S. Hultengren (Botaniska institutionen); F JONSSON (-); M KARSTRÖM (-); G THOR (-)
Publicerad i:
Gärdenfors, U (red.): Rödlistade arter i Sverige 2005, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, s. s. 237-251
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
103336
Posten skapad:
2009-12-11 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007