transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Växter och djur i ett föränderligt landskap

Författare och institution:
Lars Arvidsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård)
Publicerad i:
Frizell, B & Werner, M (red.): Västra Götaland. Sveriges Nationalatlas. , 2003 s. s. 172-173
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
103304
Posten skapad:
2009-12-11 10:15
Posten ändrad:
2009-12-11 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007