transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell

Redaktör(er):
Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Mats Jansson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Jenny Bergenmar (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Johanna Lundström Gondouin (-)
ISBN:
978-91-7139-832-1
Antal sidor:
424
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
103289
Posten skapad:
2009-12-10 21:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007