transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relation between treatment outcome and efavirenz, atazanavir or lopinavir exposure in the NORTHIV trial of treatment-naive HIV-1 infected patients

Författare och institution:
Filip Josephson (-); Maria CH Andersson (-); L. Flamholc (-); Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Vidar Ormaasen (-); Anders Sönnerborg (-); Jan Vesterbacka (-); Ylva Böttiger (-)
Publicerad i:
European Journal Clinical Pharmacology,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
103265
Posten skapad:
2009-12-10 14:41
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007