transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Full-mouth treatment vs. the conventional staged approach for periodontal infection control.

Författare och institution:
Cristiano Tomasi (Institutionen för odontologi); Jan Wennström (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Periodontology 2000, 51 s. 45-62
ISSN:
1600-0757
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
Periodontal inection control
Postens nummer:
103256
Posten skapad:
2009-12-10 12:45
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007