transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Convergence analysis of some numerical methods for neutron transport and Vlasov equations

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Matematiska institutionen, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / , ISSN 0280-4581; nr 7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Datum för examination:
1986-12-17
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
A1
Opponent:
Professor Juhani Pitkäranta, Helsinki University of Technology
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Convergence analysis, Neutron transport equation, Vlasov-Poisson equation, Finite element methods, Quadrature rule, Streamline-Diffusion method, Discontinuous Galerkin method
Postens nummer:
103250
Posten skapad:
2009-12-10 11:28
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007