transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

$L_2$-error estimates for the discrete ordinates method for three-dimensional neutron transport

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Transport Theory and Statistical Physics, 17 ( 1 ) s. 1-24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
3D Neutron transport, Discrtete ordinates, Optimal convergence rates
Postens nummer:
103217
Posten skapad:
2009-12-09 18:04
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007