transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

$L_p$ and eigenvalue error estimates for the discrete ordinates method for two-dimensional neutron transport

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
SIAM Journal on Numerical Analysis, 26 ( 1 ) s. 66-87
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The convergence of the discrete ordinates method is studied for angular discretization of the neutron transport equation for a two-dimensional model problem with the constant total cross section and isotropic scattering. Considering a symmetric set of quadrature points on the unit circle, error estimates are derived for the scalar flux in $L_P $ norms for $1 \leqq p \leqq \infty $. A postprocessing procedure giving improved $L_\infty $ estimates is also analyzed. Finally error estimates are given for simple isolated eigenvalues of the solution operator.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
neutron transport equation, discrete ordinates method scalar flux, LP estimates, eigenvalue estimates, postprocessing, quadrature rule
Postens nummer:
103216
Posten skapad:
2009-12-09 17:58
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007