transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att göra det osynliga synligt: Instruktion, interaktion och teknologi i fysiklaborationer

Författare och institution:
Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Jonas Linderoth (ed.) Individ, teknik och lärande, s. 21-43
ISBN:
978 91 7331 251 6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlsson bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
103155
Posten skapad:
2009-12-09 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007