transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utility of Biomarkers in Fish for Environmental Monitoring

Författare och institution:
Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Integrated Environmental Assessment and Management, 5 ( 1 ) s. 180-181
ISSN:
1551-3793
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
103153
Posten skapad:
2009-12-09 11:50
Posten ändrad:
2012-04-16 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007