transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences from a biomarker study on farmed rainbow trout used for environmental monitoring in a Swedish river

Författare och institution:
Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Environmental Toxicology and Chemistry, 28 ( 7 ) s. 1536–1545
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
103150
Posten skapad:
2009-12-09 11:48
Posten ändrad:
2009-12-16 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007