transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neutrofiler vid astma

Författare och institution:
Anders Lindén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Allergi och astma. Hedlin G & Larsson K, red. Studentlitteratur, s. 67-70
ISBN:
978-91-44-02996-2
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
103124
Posten skapad:
2009-12-09 08:13
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007